ทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม : 170 ถ.เทศา อ.เมือง จ.ฯครปฐม 73000
tel. 0 3421 3279-80 ต่อ 107 e-mail : sat7300@gmail.com