โรคมือ เท้า ปาก พยาธิไชตามผิวหนัง ภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว