โรงพยาบาลบึงกาฬ
ที่ตั้ง : ๒๕๕ หมู่ ๑ ถนนเจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๗๕๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : -
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๒๐๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๑๗๑ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.bungkanhos.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์ชาญ ตันติวราภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อานวยการโรงพยาบาล
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๔๙๑๑๖๑-๒
โทรสาร : ๐๔๒-๔๙๑๒๗๘
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙ ๒๔๔๖๘๗๒
อีเมลล์ : Chan9808@hotmail.com
ผลงานเด่น
- การจัดการความรู้ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง - ดาวน์โหลด
นวัตกรรม
- รถเข็นถึงผ้าเปื้อน - ดาวน์โหลด
 

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข