โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่ตั้ง : ๒๔ ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๖๔๒ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๑ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๓๐๑ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๓๐๑ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.mukhos.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : พันตรีนายแพทย์ชล กาญจนบัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๖๑๑๒๘๕ ๐๔๒-๖๑๒๙๗๘
โทรสาร : ๐๔๒-๖๑๑๒๘๕
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๑๙๘๙-๑๒๗๕
อีเมลล์ :
ผลงานเด่น
นวัตกรรม
- คอนโดให้สารน้ำ - ดาวน์โหลด
 

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข