สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ที่ตั้ง: ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เว็บไซต์ : http://www.mdo.moph.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายสุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุข
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๖๑๑๔๓๐ ๐๔๒-๖๑๑๔๕๐ ๐๔๒-๖๓๓๐๙๕
โทรสาร : ๐๔๒-๖๑๑๗๔๑
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๘๔๐๓๕๒๒
อีเมลล์ : suyai@hotmail.co.th
ผลงานเด่น
- โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน - ดาวน์โหลด
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข