โรงพยาบาลภูสิงห์
ที่ตั้ง: ๘๓/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๕๓๕ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๘๕ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๓๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๓๘ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.phusinghospital.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายกิติภูมิ จุฑาสมิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๐-๘๑๕๘
โทรสาร : ๐-๔๕๖๐-๘๑๕๙
โทรศัพท์มือถือ : -
อีเมลล์ : phusinghos@hotmail.com
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข