โรงพยาบาลโนนคูณ
ที่ตั้ง: ๕๗ หมู่ ๑๒ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๗๕๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๗๐ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๓๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๓๐ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.nkhos.ssko.moph.go.th/index.php
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์เนติวุธ คณาคร
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๕-๙๐๔๔ ๐-๔๕๖๕-๙๒๖๑
โทรสาร : ๐-๔๕๖๕-๙๐๘๘
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๗๘๗๗-๑๙๘๕
อีเมลล์ :
ผลงานเด่น
- จากร้านชำปลอดยาอันตราย สู่เครือข่ายเฝ้าระวังที่ยั่งยืน - ดาวน์โหลด
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข