โรงพยาบาลภูเขียว
ที่ตั้ง : อำเภอภูเขียว
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๔๑๒ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๘๐ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๙๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๙๐ เตียง
เว็บไซต์ :
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์ชัยนันท์ บุญศิริวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๘๔๔๗๔๐-๒
โทรสาร : ๐๔๔-๘๔๔๗๔๒
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๕๔๗๐๗๘๒
อีเมลล์ :
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข