โรงพยาบาลเวียงแก่น
ที่ตั้ง: ๑๑๕ หมู่ ๖ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๑๐
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๑๐๐๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๑๕๐ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๓๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๓๕ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.wkhospital.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๖๐๓๑๔๐
โทรสาร : ๐๕๓-๖๐๓๑๕๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๖๐๒๓๐๐๕
อีเมลล์ : wkhoapital@hotmail.com
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข