โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ที่ตั้ง: อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๑๑๕๓ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๙๑ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๖๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๖๐ เตียง
เว็บไซต์ :
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๗๘๑๓๔๒ ต่อ๓
โทรสาร : ๐๕๓-๖๔๙๐๕๘
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมลล์ :
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข