โรงพยาบาลแม่ระมาด
ที่ตั้ง : ๒๕๑ หมู่ ๔ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ๖๓๑๔๐
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๕๔๖ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : -
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๖๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๗๓ เตียง
เว็บไซต์ :
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์จิรพงศ์ อุทัยศิลป์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๕๘๑๒๒๙
โทรสาร :
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๑๗๘๕-๒๐๖๖
อีเมลล์ : chirping@yahoo.com
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข