โรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่ตั้ง : ๙๐ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๓๘๕ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๐ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๙๑๙ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๙๒๘ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.budhosp.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๒๗๐๓๐๐
โทรสาร : ๐๕๕-๒๕๘๘๑๓
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๘๗๒๗๙๖๑
อีเมลล์ : admin@budhos.go.th
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข