สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ที่ตั้ง : ๗๘๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
เว็บไซต์ : nswo.moph.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๒๓๒๐๐๑
โทรสาร : ๐๕๖-๒๒๕๒๑๒
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๘๘๖๗๗๖๔
อีเมลล์ : nswpho@hotmail.com
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข