โรงพยาบาลพนมสารคาม
ที่ตั้ง : ๔๙๐ หมู่ ๔ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๑๑๖ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๓๔ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๙๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๙๐ เตียง
เว็บไซต์ : http://www.cco.moph.go.th/bpk/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นางอุไร ศิลปกิจโกศล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๔๔ หรือ ๐ ๓๘๕๕ ๑๘๘๘ หรือ ๐ ๓๘๘๓ ๖๙๖๗
โทรสาร : ๐ ๓๘๕๕ ๑๘๘๘
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๙๙๓๖ ๔๙๖๑ หรือ ๐๘ ๑๘๖๑ ๓๙๗๙
อีเมลล์ : kwzv@hotmail.com
ผลงานเด่น
- การประเมินขั้นตอนความผิดพลาดของการใช้ยาสูดพ่นของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิก COPD - ดาวน์โหลด
นวัตกรรม
- ผลของการใช้โปรแกรมแกว่งแขนและการเยี่ยมบ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน - ดาวน์โหลด

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข