สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ตั้ง : ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : -
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 30 พย. 2553 - 30 ธค. 2554
โทรศัพท์ : ๐๓๔ - ๖๒๒๙๘๒ -๓
โทรสาร : ๐๓๔-๕๑๑๗๓๔
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๙๙๑๐๑๖๖
อีเมลล์ : psdkh2000@yahoo.com
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์อภิชาติ รอดสม
ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 30ธค. 2554 - ปัจจุบัน
โทรศัพท์ : ๐๓๔ - ๖๒๒๙๘๒ -๓
โทรสาร : ๐๓๔-๕๑๑๗๓๔
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๙๙๑๐๑๖๖
อีเมลล์ : aphichart@yahoo.com
ผลงานเด่น
นวัตกรรม  

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข