โรงพยาบาลกันตัง
ที่ตั้ง : ๓๙ หมู่ ๖ บ้านควนทองสีห์ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐
ระยะห่างจากกกรุงเทพมหานคร : ๗๒๓ กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวจังหวัด : ๒๗.๓ กิโลเมตร
จำนวนเตียงที่ขออนุญาตดำเนินการ : ๖๐ เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริง : ๖๐ เตียง
เว็บไซต์ : www.kantang-hospital.net
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๒๕-๑๒๕๖
โทรสาร : ๐-๗๕๒๕-๑๙๒๙หรือ๐-๗๕๒๕-๒๐๑๔ ต่อ ๑๒๑
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๑๒๗๑-๑๕๕๒
อีเมลล์ : kantang77@hotmail.com
ผลงานเด่น
- โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยรูปแบบHIV QUAL-T - ดาวน์โหลด
นวัตกรรม
- ที่วางถัง save หลัง save เวลา - ดาวน์โหลด
 

 
Home|กระทรวงสาธารณสุข|สำนักบริหารการสาธารณสุข|หน่วยงานภูมิภาค|ข้อมูลเสริม
Copyright 2012 กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข