เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 18 ผลลัพธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 39 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรยืคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 32 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน26 มิ.ย. 256326 มิ.ย. 256326 มิ.ย. 2563
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้ ความยาว 25 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน23 มิ.ย. 256323 มิ.ย. 256323 มิ.ย. 2563
4ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน15 มิ.ย. 256315 มิ.ย. 256315 มิ.ย. 2563
5ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน