เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 99 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป21 ก.ค. 2565
2ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป21 ก.ค. 2565
3รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม18 ก.ค. 2565
4ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22 มิ.ย. 2565
5รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป11 พ.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 135 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดต้อกระจกรายปกติและเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 300 ราย
2ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3ร่าง..ประกาศก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
4เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมิถุนายน 2565
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)