เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1SARI_AI 1 แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือสงสัยเป็นไข้หวัดนกหรือไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสโคโรน่า, ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ)
2SARI_AI 2 แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
3คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
4คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา. (Ebola Virus Disease) สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) 2558
5คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดุแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
6ตัวชี้วัด TB สำหรับรพ/สสอ ปี2561
7บทความวิชาการที่น่าสนใจ : WHO คัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2561
8บทความวิชาการที่น่าสนใจ : โรคกาฬโรค (PLAGUE)
9มาตรการดำเนินงานการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคซิกา
10ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2560-2562
11รอบรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
12หนังสือข้อสั่งการ PA TB 2561ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว.16 พ.ย. 60
13หนังสือราชการส่งตรวจ Lab ZIKA (ต้องขอเลขที่พิเศษจาก สสจ. เท่านั้น)
14แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome)
15แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย (ฉบับตุลาคม 2558)
16แบบฟอร์ม HI CI /1
17แบบฟอร์ม HI CI /2
18แบบสอบสวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (PUI)
19แบบสัมภาษณ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยน่าจะเป็น/ยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
20ใบนำส่ง lab ZIKA (ใบขวาง)