เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

  • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

หัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1หนังสือข้อสั่งการ PA TB 2561ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว.16 พ.ย. 60
2คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
3คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดุแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
4แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome)
5แบบสัมภาษณ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยน่าจะเป็น/ยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
6SARI_AI 2 แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
7SARI_AI 1 แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือสงสัยเป็นไข้หวัดนกหรือไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสโคโรน่า, ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ)
8แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย (ฉบับตุลาคม 2558)
9คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา. (Ebola Virus Disease) สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) 2558
10บทความวิชาการที่น่าสนใจ : โรคกาฬโรค (PLAGUE)
11บทความวิชาการที่น่าสนใจ : WHO คัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2561
12แบบฟอร์ม HI CI /2
13แบบฟอร์ม HI CI /1
14แบบสอบสวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (PUI)
15ใบนำส่ง lab ZIKA (ใบขวาง)
16หนังสือราชการส่งตรวจ Lab ZIKA (ต้องขอเลขที่พิเศษจาก สสจ. เท่านั้น)
17มาตรการดำเนินงานการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคซิกา
18ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2560-2562
19ตัวชี้วัด TB สำหรับรพ/สสอ ปี2561
20รอบรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย