เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 81 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเคระห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข27 ส.ค. 2564
2รับโอนย้ายข้าราชการ สสจ.เชียงราย24 ส.ค. 2564
3รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ24 ส.ค. 2564
4บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นครปฐม24 ส.ค. 2564
5ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นฐ9 ส.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 91 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รพ.สามพราน
2ประกวดราคาเช่าระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล , ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งสัญญาณภาพทางการแพทย์จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน8 ก.ย. 25648 ก.ย. 25648 ก.ย. 2564
3ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีคัดเลือก
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201924 ส.ค. 256424 ส.ค. 256424 ส.ค. 2564