เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุระการ26 ก.ย. 2566
2รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุระการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ11 ก.ย. 2566
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผู้ผ่านการประเมินบุคลให้ส่งผลงาน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ5 ก.ย. 2566
4ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป30 ส.ค. 2566
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการคอมพิวเตอร์21 ส.ค. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคนไข้พิเศษโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์(e-bidding)
2ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 911,854 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ก.ย. 256628 ก.ย. 256628 ก.ย. 2566
3ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 911,854 บาท โรงพยาบาลสามพราน
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง จำนวน 9 รายการ
5ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ราคากลาง 722,400 บาท18 ก.ย. 256618 ก.ย. 256618 ก.ย. 2566