เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 11 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ผลการตรวจฟลูออไรด์ปี 256523 พ.ย. 2565
2เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม3 ต.ค. 2565
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1376 ลงวันที่ 24 มีนาคม 256529 มิ.ย. 2565
4จำนวนประชากรจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2565 (pop65)3 ธ.ค. 2564
5วิจัยเมืองสมุนไพรนครปฐม16 เม.ย. 2564

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 126 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ29 พ.ย. 2565
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข29 พ.ย. 2565
3รพ.นครชัยศรี / รพ.หลวงพ่อเปิ่น รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน24 พ.ย. 2565
4ประกาศเลื่อนเวลาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข23 พ.ย. 2565
5ประกาศเลื่อนเวลาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ23 พ.ย. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 1 ถึง 5 จาก 114 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9 พ.ย. 2565
2เผยแพร่คำสั่งคณะทำงานและแผนปฏิบัติการชมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม1 พ.ย. 2565
3รับสมัครข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร20 ต.ค. 2565
4รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์20 ต.ค. 2565
5ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม10 ต.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 164 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1 ประกวตราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 2565
2ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ เครื่องคว้านเบ้าขาเทียม พร้อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอมเกร็ด ๒ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พ.ย. 256529 พ.ย. 256529 พ.ย. 2565
5เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘0 ตารางมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พ.ย. 256525 พ.ย. 256525 พ.ย. 2565