เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 1 ถึง 5 จาก 44 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9 มิ.ย. 2564
2ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9 มิ.ย. 2564
3เผยแพร่บทความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม8 มิ.ย. 2564
4รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม31 พ.ค. 2564
5รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม31 พ.ค. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 75 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง รพ.สามพราน
2ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ของ รพ.บางเลน21 พ.ค. 256421 พ.ค. 2564
3ประกวดราคาจ้างปรับปรุบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม type b จำนวน 71 รายการ1 มิ.ย. 25641 มิ.ย. 25641 มิ.ย. 2564
4ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type B จำนวน 71 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และ โครการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding