เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 6 ถึง 10 จาก 18 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ10 ม.ค. 2566
7ใบชี้แจงกรณีมิได้พิมพ์ลายนิ้วมือลงนามเข้าปฏิบัติราชการ / ออกจากปฏิบัติราชการ10 ม.ค. 2566
8ผลการตรวจฟลูออไรด์ปี 256523 พ.ย. 2565
9เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม3 ต.ค. 2565
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1376 ลงวันที่ 24 มีนาคม 256529 มิ.ย. 2565

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับย้ายมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ12 พ.ค. 2566
7รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ / พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ / เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ค. 256610 พ.ค. 2566
8รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า จำนวน 1 อัตรา10 พ.ค. 2566
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์8 พ.ค. 2566
10ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ค. 25663 พ.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 6 ถึง 10 จาก 122 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 256525 ม.ค. 2566
7ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖17 ม.ค. 2566
8ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer : GDPO)9 ม.ค. 2566
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9 พ.ย. 2565
10เผยแพร่คำสั่งคณะทำงานและแผนปฏิบัติการชมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม1 พ.ย. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 6 ถึง 10 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
6ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร รพสต. 1 รายการ และลานอเนกประสงค์ 1 รายการ
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ รพ.สามพราน23 พ.ค. 256623 พ.ค. 256623 พ.ค. 2566
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ ระดับอำเภอและโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
10ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พ.ค. 25662 พ.ค. 25662 พ.ค. 2566