เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ24 ส.ค. 2564
7บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นครปฐม24 ส.ค. 2564
8ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นฐ9 ส.ค. 2564
9รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นฐ9 ส.ค. 2564
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)6 ส.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 6 ถึง 10 จาก 58 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนกันยายน 25646 ต.ค. 2564
7ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาพ27 ก.ย. 2564
8ขอเชิญรับชมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์16 ก.ย. 2564
9เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนสิงหาคม 25643 ก.ย. 2564
10รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓6 ส.ค. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 6 ถึง 10 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
6ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีคัดเลือก
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201924 ส.ค. 256424 ส.ค. 256424 ส.ค. 2564
9ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.สามพราน
10ร่าง ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่อง ประกวตราคาจ้างก่อสร้งโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายการจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน