เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ24 ส.ค. 2564
7บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นครปฐม24 ส.ค. 2564
8ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นฐ9 ส.ค. 2564
9รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นฐ9 ส.ค. 2564
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)6 ส.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 6 ถึง 10 จาก 103 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
6ร่าง ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน
7ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ รพ.สามพราน
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 15 รายการ
9ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดต้อกระจกรายปกติและเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 300 ราย รพ.สามพราน
10ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (OR) และชุดจอวินิจลัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน28 ต.ค. 256428 ต.ค. 256428 ต.ค. 2564