เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจิตวิยาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน11 ส.ค. 2566
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการคอมพิวเตอร์11 ส.ค. 2566
8ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม10 ส.ค. 2566
9ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ อัตรา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖27 ก.ค. 2566
10รับสมัครข้าราชการตำแหน่ง นักจิตรวิทยาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันที่ 3 - 9สิงหาคม 256627 ก.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 6 ถึง 10 จาก 134 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6ขอเชิญชวนบริษัทเสนอรายการวัสดุทันตกรรม เพื่อสำรวจและจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมจังหวัดนครปฐม17 ส.ค. 2566
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม27 ก.ค. 2566
8เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 เดือน ก.ค. 256624 ก.ค. 2566
9เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 เดือน มิ.ย. 256610 ก.ค. 2566
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nhc.nationalhealth.or.th/12 มิ.ย. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง