เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6ขยายเวลา ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม12 พ.ค. 2564
7บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ26 ต.ค. 2563
8บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเคระห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข27 ส.ค. 2564
9บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นครปฐม24 ส.ค. 2564
10ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม21 ส.ค. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 6 ถึง 10 จาก 103 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พ.ค. 256319 พ.ค. 256319 พ.ค. 2563
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๔๔ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พ.ค. 25638 พ.ค. 25638 พ.ค. 2563
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้ ความยาว 25 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน23 มิ.ย. 256323 มิ.ย. 256323 มิ.ย. 2563
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201924 ส.ค. 256424 ส.ค. 256424 ส.ค. 2564
10ประกวดราคาจ้างก่อส้ราง ต่อเติมและปรับปรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เม.ย. 25648 เม.ย. 25648 เม.ย. 2564