เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 6 ถึง 10 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
6การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ สสจ.จันทบุรี7 ม.ค. 2564
7ขยายเวลา ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม12 พ.ค. 2564
8ขอขยายระยะเวลารับย้าย/โอนข้าราชการ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี23 ก.พ. 2565
9บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ26 ต.ค. 2563
10บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเคระห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข27 ส.ค. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 6 ถึง 10 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
6ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการจำนวน ๓ คัน สสจ.นครปฐม31 มี.ค. 256331 มี.ค. 256331 มี.ค. 2563
7บัญชีจัตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสามพราน
9ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 7 รายการ รพ.สามพราน12 มี.ค. 256412 มี.ค. 256412 มี.ค. 2564
10ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ส.ค. 256625 ส.ค. 256625 ส.ค. 2566