เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 11 ถึง 15 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
11ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ24 ม.ค. 2566
12ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (สสอ)24 ม.ค. 2566
13ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(สาธารณสุขอำเภอ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม5 ม.ค. 2566
14ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม5 ม.ค. 2566
15ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม5 ม.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 11 ถึง 15 จาก 122 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
11รับสมัครข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร20 ต.ค. 2565
12รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์20 ต.ค. 2565
13ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม10 ต.ค. 2565
14ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงาน ฯ10 ต.ค. 2565
15ขอส่งรายงานผลสำรวจและจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมจังหวัดนครปฐม6 ต.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 11 ถึง 15 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติและแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
12ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G)
13ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารให้บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
14ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มี.ค. 256617 มี.ค. 256617 มี.ค. 2566
15ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มี.ค. 256617 มี.ค. 256617 มี.ค. 2566