เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 11 ถึง 15 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
11แก้ไขประกาศการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป6 ส.ค. 2564
12แก้ไขประกาศการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ6 ส.ค. 2564
13รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6 ส.ค. 2564
14ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)6 ส.ค. 2564
15เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ20 ก.ค. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 11 ถึง 15 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
11ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
12ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.สามพราน
13ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องบัตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสามพราน
14ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพ.สามพราน
15ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก่ไขปัญหาเยียวยาและฟื้่นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ประกาศ 30 มิย.64 - 6 กค 64)7 ก.ค. 25647 ก.ค. 25648 ก.ค. 2564