เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 21 ถึง 25 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
21รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)4 มิ.ย. 2564
22รพ.สมุทรสาคร รับโอนย้ายข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ1 มิ.ย. 2564
23สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับโอนย้ายข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ1 มิ.ย. 2564
24ขยายเวลา ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม12 พ.ค. 2564
25การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ29 เม.ย. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 21 ถึง 25 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
21ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ของ รพ.บางเลน21 พ.ค. 256421 พ.ค. 2564
22ประกวดราคาจ้างปรับปรุบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม type b จำนวน 71 รายการ1 มิ.ย. 25641 มิ.ย. 25641 มิ.ย. 2564
23ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type B จำนวน 71 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และ โครการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
25ประกวดราคาจ้างก่อส้ราง ต่อเติมและปรับปรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เม.ย. 25648 เม.ย. 25648 เม.ย. 2564