เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 21 ถึง 25 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
21ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม19 ธ.ค. 2565
22ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการสาธารณสุข13 ธ.ค. 2565
23ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย13 ธ.ค. 2565
24ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7 ธ.ค. 2565
25ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ29 พ.ย. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 21 ถึง 25 จาก 123 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ10 ก.ย. 2565
22ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2022 วันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2 ก.ย. 2565
23ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชการเงินและบัญชี และเภสัชกร31 ส.ค. 2565
24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ29 ส.ค. 2565
25ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษาและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)23 ส.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 21 ถึง 25 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
21ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาฮีโมโกลบินวันซี(HbA1c) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ โรงพยาบาลสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
23ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.สามพรานๅ16 ก.พ. 256616 ก.พ. 256616 ก.พ. 2566
24ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ รพ.บางเลน16 ก.พ. 256616 ก.พ. 256616 ก.พ. 2566
25ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ ระดับอำเภอและโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์