เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 26 ถึง 30 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รพ.บางเลน19 มี.ค. 256419 มี.ค. 256419 มี.ค. 2564
29ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม(ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรม) รพ.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 7 รายการ รพ.สามพราน12 มี.ค. 256412 มี.ค. 256412 มี.ค. 2564