เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 31 ถึง 35 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
31ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22 พ.ย. 2565
32ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) (นักวิชาการสาธารณสุข)22 พ.ย. 2565
33ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) (เจ้าพนักงานธุระการ)22 พ.ย. 2565
34ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าพนักงานผยแพร่ประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2565
35ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข16 พ.ย. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 31 ถึง 35 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อส้รางอาคารกายอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
32ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ
33ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน5 ม.ค. 25665 ม.ค. 25665 ม.ค. 2566
34ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดและแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน5 ม.ค. 25665 ม.ค. 25665 ม.ค. 2566
35ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ธ.ค. 256530 ธ.ค. 256530 ธ.ค. 2565