เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 31 ถึง 35 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
31ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 7 รายการ รพ.สามพราน
32ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม (ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรม) รพ.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
33ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เครื่องปรับอากาศ) รพ.สามพราน
34ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน9 ก.พ. 25649 ก.พ. 25649 ก.พ. 2564
35ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และโครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)