เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 36 ถึง 40 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
36ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ16 พ.ย. 2565
37ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาสาธารณสุข ส่วนตำแหน่งเภสัชกร (สอบสัมภาษณ์)14 พ.ย. 2565
38รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป1 พ.ย. 2565
39รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)1 พ.ย. 2565
40รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป27 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 36 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
36รับย้ายข้าราชการ สสจ.ตรัง21 ก.ค. 2565
37ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป18 ก.ค. 2565
38ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี29 มิ.ย. 2565
39หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 256529 มิ.ย. 2565
40ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก29 มิ.ย. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 36 ถึง 40 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
36ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน16 ธ.ค. 256516 ธ.ค. 256516 ธ.ค. 2565
37ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม14 ธ.ค. 256514 ธ.ค. 256514 ธ.ค. 2565
38 ประกวตราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 2565
39ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ เครื่องคว้านเบ้าขาเทียม พร้อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน