เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 41 ถึง 45 จาก 150 ผลลัพธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 41 ถึง 45 จาก 123 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
41รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้(พนักงานราชการทั่วไป) ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ20 มิ.ย. 2565
42ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดนครปฐม(เพิ่มเติม)2 พ.ค. 2565
43การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.นครปฐม28 เม.ย. 2565
44ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เปิดรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย. 25655 เม.ย. 2565
45เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมีนาคม 256522 มี.ค. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 41 ถึง 45 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
41ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอมเกร็ด ๒ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พ.ย. 256529 พ.ย. 256529 พ.ย. 2565
42เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘0 ตารางมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พ.ย. 256525 พ.ย. 256525 พ.ย. 2565
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
44ประกวดราคาจ้างก่อสร้างข้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พ.ย. 256517 พ.ย. 256517 พ.ย. 2565
45ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.สามพราน14 พ.ย. 256514 พ.ย. 256514 พ.ย. 2565