เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 46 ถึง 50 จาก 168 ผลลัพธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 46 ถึง 50 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
46ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน16 ก.ย. 256316 ก.ย. 256316 ก.ย. 2563
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมในผู้ประกันตนจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-buidding)
48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 13 รายการ รพ.สามพราน
49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 รายการ รพ.สามพราน
50ประกาศประกวดราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน26 ต.ค. 256326 ต.ค. 256326 ต.ค. 2563