เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 11 ถึง 15 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
11รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สสจ.สระแก้ว25 มิ.ย. 2563
12สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา26 มิ.ย. 2563
13รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สสจ.สุราษฎร์ธานี26 มิ.ย. 2563
14รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สิงห์บุรี9 ก.ค. 2563
15รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.บางเลน9 ก.ค. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 11 ถึง 15 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
11ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
12ร่าง..ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพร จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์23 เม.ย. 256328 เม.ย. 2563
13ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.นครชัยศรี30 เม.ย. 256330 เม.ย. 256330 เม.ย. 2563
14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.สามพราน
15ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 88.08 ตารางเมตร จำนวน 15 แห่งๆละ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)