เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 16 ถึง 20 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
16รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (นักวิชการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ) สสจ.นครปฐม10 ก.ค. 2563
17รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สสจ.นครปฐม10 ก.ค. 2563
18ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม31 ก.ค. 2563
19ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม31 ก.ค. 2563
20รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม4 ส.ค. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 16 ถึง 20 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
16ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โครงการสนับสนุนผลิตยาสมุนไพร8 พ.ค. 25638 พ.ค. 25638 พ.ค. 2563
17ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๔๔ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พ.ค. 25638 พ.ค. 25638 พ.ค. 2563
18ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน8 พ.ค. 25638 พ.ค. 25638 พ.ค. 2563
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 88.08 ตารางเมตร จำนวน 15 แห่งๆละ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พ.ค. 256312 พ.ค. 256312 พ.ค. 2563