เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 21 ถึง 25 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
21รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก6 ส.ค. 2563
22รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม14 ส.ค. 2563
23ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม21 ส.ค. 2563
24รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.นครปฐม22 ก.ย. 2563
25รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ7 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 21 ถึง 25 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
21ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ.บางเลน13 พ.ค. 256313 พ.ค. 256313 พ.ค. 2563
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
23ร่าง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ทางทวารหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ.สามพราน
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 11 รายการ งบลงทุน 2563
25ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องปฐมพยาบาลเหตุฉุกเฉินและปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รพ.สต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พ.ค. 2563