เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 26 ถึง 30 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
26รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ14 ต.ค. 2563
27รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์19 ต.ค. 2563
28รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สสจ.พังงา19 ต.ค. 2563
29รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.อุตรดิตถ์19 ต.ค. 2563
30รับย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงงานพัสดุ สสจ.นครศรีธรรมราช19 ต.ค. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 26 ถึง 30 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
26ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พ.ค. 256319 พ.ค. 256319 พ.ค. 2563
27ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ทางทวารหนัก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน25 พ.ค. 256325 พ.ค. 256325 พ.ค. 2563
28ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสนับสนุนผลิตยาสมุนไพร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ 18 พค. 63)
29ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิ.ย. 2563
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ทางทวารหนัก รพ.สามพราน