เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 31 ถึง 35 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
31รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สสจ.สระแก้ว19 ต.ค. 2563
32บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ26 ต.ค. 2563
33รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม)27 ต.ค. 2563
34รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สสจ.สงขลา29 ต.ค. 2563
35รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รพ.บางเลน สสจ.นครปฐม29 ต.ค. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 31 ถึง 35 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
31ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลนครชัยศรี
32ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
33ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน19 มิ.ย. 256319 มิ.ย. 256319 มิ.ย. 2563
34ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน
35ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน15 มิ.ย. 256315 มิ.ย. 256315 มิ.ย. 2563