เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 36 ถึง 40 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
36รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สสจ.สระแก้ว29 ต.ค. 2563
37ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ30 ต.ค. 2563
38รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 39 พ.ย. 2563
39รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สสจ.นครปฐม9 พ.ย. 2563
40รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ รพ.สงขลา สสจ.สงขลา9 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 36 ถึง 40 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
36ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้ ความยาว 25 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน23 มิ.ย. 256323 มิ.ย. 256323 มิ.ย. 2563
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรยืคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 32 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน26 มิ.ย. 256326 มิ.ย. 256326 มิ.ย. 2563
39ร่างประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ ด้ววิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) รพ.สามพราน
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)