เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 41 ถึง 45 จาก 168 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
41รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ สสจ.พังงา9 พ.ย. 2563
42รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์9 พ.ย. 2563
43รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งบรรณารักษ์ รพ.นครพนม สสจ.นครพนม9 พ.ย. 2563
44รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 312 พ.ย. 2563
45ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม1 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง 41 ถึง 45 จาก 134 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
41รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม31 พ.ค. 2564
42เผยแพร่บทความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม8 มิ.ย. 2564
43ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9 มิ.ย. 2564
44ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9 มิ.ย. 2564
45ตรวจน้ำ 2563 สสอ.บางเลน (เพิ่มเติม)2 ก.ค. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 41 ถึง 45 จาก 233 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
41ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 ก.ค. 256331 ก.ค. 256331 ก.ค. 2563
42ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 10 รายการ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน3 ส.ค. 25633 ส.ค. 25633 ส.ค. 2563
43ประกาศการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 5 หลัง 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม31 ก.ค. 256317 ส.ค. 256318 ส.ค. 2563
44ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 หลัง 6 รายการ สสจ.นครปฐม
45ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผ่าตัด เอกสารที่ ก.80/ก.ค./62รพ.บางเลน อ.เมือง จ.นครปฐม