เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (OR) และชุดจอวินิจลัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สามพราน28 ต.ค. 256428 ต.ค. 256428 ต.ค. 2564
2ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะ) จำนวน 15 รายการ รพ.สามพราน26 ต.ค. 256426 ต.ค. 256426 ต.ค. 2564
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รพ.สามพราน
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รพ.สามพราน
5ประกวดราคาเช่าระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล , ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งสัญญาณภาพทางการแพทย์จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางเลน8 ก.ย. 25648 ก.ย. 25648 ก.ย. 2564