เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 150 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ25 มิ.ย. 2563
2การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ28 ก.ย. 2565
3การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏบัติการ28 พ.ค. 2563
4การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน28 พ.ค. 2563
5การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ29 เม.ย. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1 ประกวตราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 2565
2การเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 โครงการ (e-bidding)
3ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการจำนวน ๓ คัน สสจ.นครปฐม31 มี.ค. 256331 มี.ค. 256331 มี.ค. 2563
5บัญชีจัตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข