เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 5 (รอบที่ 2 ปี 2564)

รับสมัครงาน / รับโอนย้าย

แสดง 1 ถึง 5 จาก 84 ผลลัพธ์
#เรื่องณ วันที่
1กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ25 มิ.ย. 2563
2การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏบัติการ28 พ.ค. 2563
3การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน28 พ.ค. 2563
4การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ29 เม.ย. 2564
5การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ สสจ.จันทบุรี7 ม.ค. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 94 ผลลัพธ์
#เรื่องยื่นข้อเสนอ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่เคาะราคา
1ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการจำนวน ๓ คัน สสจ.นครปฐม31 มี.ค. 256331 มี.ค. 256331 มี.ค. 2563
3ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 7 รายการ รพ.สามพราน12 มี.ค. 256412 มี.ค. 256412 มี.ค. 2564
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผ่าตัด เอกสารที่ ก.80/ก.ค./62รพ.บางเลน อ.เมือง จ.นครปฐม
5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 88.08 ตารางเมตร จำนวน 15 แห่งๆละ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พ.ค. 256312 พ.ค. 256312 พ.ค. 2563